یکی از بسته های تولید محتوا زیر را انتخاب کنید

تولید محتوا شبکه های اجتماعی

پلن پایه

مناسب کسب و کارهای نوپا

700 هزارتومان
 • استراتژی تعاملی
 • تحلیل و آنالیز پیج
 • ارائه تقویم محتوا
 • طراحی قالب سازمانی
 • طراحی ۸ پست
 • طراحی ۱۵ استوری
 • استراتژی هشتگ
 • ارائه گزارش
 • تولید کپشن مناسب
 • مشاوره امور تبلیغاتی
 • ادمین اختصاصی
 • انتشار محتوا

پلن اقتصادی

مناسب کسب و کارهای کوچک

1.5 میلیون تومان
 • استراتژی تعاملی
 • تحلیل و آنالیز پیج
 • ارائه تقویم محتوا
 • طراحی قالب سازمانی
 • طراحی ۱۵ پست
 • طراحی ۲۵ استوری
 • استراتژی هشتگ
 • ارائه گزارش
 • تولید کپشن مناسب
 • مشاوره امور تبلیغاتی
 • ادمین اختصاصی
 • انتشار محتوا

پلن شرکتی

مناسب تمام کسب و کارها

2.3 میلیون تومان
 • استراتژی تعاملی
 • تحلیل و آنالیز پیج
 • ارائه تقویم محتوا
 • طراحی قالب سازمانی
 • طراحی ۲۵ پست
 • طراحی ۳۵ استوری
 • استراتژی هشتگ
 • ارائه گزارش
 • تولید کپشن مناسب
 • مشاوره امور تبلیغاتی
 • ادمین اختصاصی
 • انتشار محتوا

پلن تجاری

مناسب کسب و کارهای بزرگ

3.3 میلیون تومان
 • استراتژی تعاملی
 • تحلیل و آنالیز پیج
 • ارائه تقویم محتوا
 • طراحی قالب سازمانی
 • طراحی ۴۰ پست
 • طراحی ۵۰ استوری
 • استراتژی هشتگ
 • ارائه گزارش
 • تولید کپشن مناسب
 • مشاوره امور تبلیغاتی
 • ادمین اختصاصی
 • انتشار محتوا