0
0

دسته: دیجیتال مارکتینگ

به هرگونه‌­ای از بازاریابی،چه برای محصولات و خدمات که از طریق فضای الکترونیک صورت میگیرد،دیجیتال مارکتینگ می‌گویند.